Advisering & Ondersteuning

Adprovement kan u helpen bij het snel en doelmatig realiseren van organisatorische, procesmatige en technologische veranderingen. Uitgangspunt daarbij is realisatie van het programma of project binnen de daarvoor afgesproken limieten van tijd, geld en kwaliteit.

Verandering leidt tot wijziging van processen, organisatie en gebruik van technologie. Dit heeft altijd een directe impact op de mens, de gebruikers en beheerders. Wij zijn alert op deze impact en zorgen gedurende de uitvoering van het project voor de noodzakelijke communicatie naar alle betrokkenen.

Adprovement hanteert bij projectmanagement standaard de Prince2 methodiek, uiteraard in balans met de complexiteit en omvang van het project en de bedrijfscultuur van de klant.

 

Terug naar `Onze diensten`

                  Improving Performance

TamdensprongIjsbreker